Om oss   Kontakt oss 
 
 
             
PTS - Pårørende til Spilleavhengige
Kontakttelefon for pårørende: 77 71 00 03
Web: www.ptsnorge.no


 
 
 
Innkalling til årsmøte 2009
 
PTS – Norge innkaller alle sine brukere til årsmøte
Tid: Lørdag 14. mars 2009 kl 14:00
Sted: Scandic Hotell Tromsø

 

Dagsorden:
1. Konstituering av møtet.

• Valg av møteleder.
• Valg av referent.
• Valg av to representanter til å underskrive protokollen.

2. Årsberetning \ rapport for 2007.

3. Arbeidsplan for 2008.

4. Regnskap for 2007.

5. Budsjett for 2008.

6. Innkomne forslag.

7. Valg.

Frist for innkomne forslag er fredag 27. februar. Forslagene sendes pr e-post til Lill-Tove.

Fullstendig årsmøteinnkalling med saksliste

 
  PTS - Pårørendegrupper til Spillavhengige Logg inn